POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1.  Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (rozporządzenie to dalej nazwane jest „RODO”) jest Pani Marta Rybicka z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Niedziałkowskiego 21 pok. 110 – właściciel strony internetowej http://naangielski.eu (zwaną dalej witryną).
 2. Wszelkie żądania związane z RODO prosimy kierować poprzez e-mail, kontakt@naangielski.eu.
 3. Podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające witrynę (zwane dalej Użytkownikami) jest dobrowolne, z zastrzeżeniem następującej sytuacji:.
  • Aby wysłać do nas e-mail wymagamy podania adresu e-mail.
 1. Administrator wykorzystuje adres IP komputera osoby odwiedzającej witrynę w celach technicznych, związanych z serwerami na których utrzymywana jest strona. Adres ten może również być wykorzystywany do generowania danych statystycznych, takich jak odwiedziny na serwisie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
  • wywiązania się przez Administratora z zawartej umowy, czyli np. realizacji zlecenia,
  • udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie drogą mailową i prowadzenia dalszej korespondencji w tej sprawie,
 1. Użytkownicy mają prawo realizować uprawnienia wynikające z RODO a w szczególności przysługuje im:
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
  • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazania danych innym podmiotom,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu organu nadzorczego.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza przed dostępem osobom nieupoważnionym, wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.
 2. Dane osobowe są co do zasady przetwarzane przez Administratora przez okres realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem witryny lub do czasu skutecznego wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W związku z obowiązkami podatkowymi i prawnymi dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 3. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy przepisów prawa i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz firmom wspierających nas w zrealizowaniu usługi, tj:
  • firmę obsługującą nas w zakresie księgowości,
  • adres IP jest w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) przekazywany do Google LLC w celu generowania statystyk.
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są profilowane.

POLITYKA COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny (strony internetowej https://naangielski.eu) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, tj. Marta Rybicka z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Niedziałkowskiego 21 pok. 110 – właściciel strony internetowej http://naangielski.eu (zwaną dalej witryną).
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać  zmiany ustawień dotyczących plików cookies w dowolnym momencie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.